fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

https://miraclemotion.hu

Webáruházban történő megrendeléshez

1, Általános információk – Előzetes tájékoztatás

A Miracle Motion Kft., mint szolgáltató (továbbiakban:Szolgáltató/Vállalkozás/Forgalmazó) a https://miraclemotion.hu internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt, edzésprogramokra (tanfolyamok, workshopok, sportcsomagok, teremhasználat, terembérlés) történő jelentkezés, részvétel illetve a weboldalon található termékek értékesítése céljából.

Amennyiben Ön (továbbiakban: Ön/Fogyasztó/Vásárló) a webáruházon keresztül megrendelést kíván kezdeményezni, illetve ehhez kapcsolódóan szolgáltatást kíván igénybe venni, kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), mely tartalmazza az Ön és a Szolgáltató szerződéses jogait, kötelezettségeit, felelősségi köreit valamint az Ön és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének illetve teljesítésének feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruház honlapján található elektronikus megrendelési felületen keresztül történik.

A Szolgáltató az ÁSZF tartalmi módosításának jogát fenntartja. A mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír, és az adott időpontban történő szerződéskötésre vonatkozik. Szerződő felek az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházban történő rendelésének véglegesítésével Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a webáruház honlapján található további tájékoztatásokat.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával!

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat és nálunk vásárol!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatói elérhetőségeinken keresztül!

Szolgáltató vállalkozás adatai:

Szolgáltató neve: Miracle Motion Kft.

Szolgáltató hivatalos képviselője: Mezősi Péter Lajos 

Szolgáltató adószáma: 28975571-1-08

Nyilvántartási száma (cégjegyzékszáma) : 08-09-032619

Szolgáltató bankszámlaszáma: 11737007-23730416-00000000

Szolgáltató székhelye: 9023 Győr, Corvin utca 5/A.  A. lház. fszt. 1.

Szolgáltató postacíme: 9023 Győr, Corvin utca 5/A. A. lház. fszt. 1.

Szolgáltató kapcsolattartási elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): 

Szolgáltató panasz ügyintézési postacíme:

Szolgáltató panasz ügyintézési elérhetősége (honlap címe, e-mail címe, telefonszáma): 

 

2, Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

 

3, Szerződési jognyilatkozat

Az előfizetéshez kapcsolódóan, amennyiben Ön a webáruház honlapján keresztül az előfizetést véglegesíti, úgy Ön elektronikus ajánlattételi jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett ajánlattételi jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. Az ajánlattételi jognyilatkozat megtételével Ön és a szolgáltató között még nem jön létre szerződés.

Előfizetéses szolgáltatás rendelése esetén, amikor a Szolgáltató és Ön között hosszabb időre szóló un. tartós szerződés jön létre, mind a Szolgáltató, mind pedig Ön jogosult e tartós szerződést 15 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármikor felmondani. Felmondás esetén, amennyiben az nem az adott részidőszak végére szól, a Szolgáltató az adott részidőszakra járó szolgáltatási díj időarányos részét Ön részére visszatéríti. A Szolgáltató a szerződés általa való felmondásáról „Szerződés felmondása” megnevezésű külön elektronikus jelzést (e-mail) küld Önnek. Ön ehhez hasonló jelzéssel gyakorolhatja a Szolgáltató felé a felmondási jogát az alább csatolt Elállási Nyilatkozat megküldésével.  A felmondás akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik. Felmondása közlésének a hiányában, Ön részéről un. ráutaló magatartással való felmondásnak minősül az is, ha az újabb részidőszakra járó szolgáltatási díj Szolgáltató általi lehívására adott felhatalmazását-, vagy bankjánál a díjnak a Szolgáltató részére való folyamatos utalására adott megbízását visszavonja, vagy visszavonás hiányában, akkor is, ha az újabb részidőszakra járó szolgáltatási díj bármely oknál fogva a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg.

 

4, Szerződés létrejötte, szolgáltatói visszajelzés

A Szolgáltató köteles az Ön ajánlattételi jognyilatkozatának, termék vásárlásának vagyis az előfizetésének, termék megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul értesítés formájában visszajelezni Amennyiben ez a szolgáltatói visszajelzés az Ön megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.

A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére – a Szerződés létre nem jötte folytán – nem kötelezhető, ha a megrendelés átvételének szolgáltatói visszajelzése nem érkezik meg Önhöz késedelem nélkül.

Az előfizetés és annak átvételére vonatkozó visszajelzés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

(Az Ön előfizetésének Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó, elektronikus rendszerüzenet automatizált visszajelzésével még nem jön létre szerződéses kötelezettség.)

Szerződés kizárólag az Ön részéről történő vásárlói megrendelésnek, azaz az Ön ajánlattételi jognyilatkozatának a Szolgáltató általi elfogadását követően, annak a Szolgáltató általi kifejezett visszaigazolásával jön létre. Ennek alapján szerződéses kötelezettség Ön és Szolgáltató között akkor áll fenn, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltató „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű elektronikus (e-mail) külön visszajelzése az Ön megrendeléséről.

Fentiek folytán Ön csak és kizárólagosan akkor hivatkozhat a Szerződés létrejöttére, amennyiben rendelkezik a Szolgáltató „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű külön visszajelzésével.

Ilyen külön visszajelzés hiányában, vagy amennyiben Ön a Szolgáltatótól „Megrendelés elutasítása” megnevezésű külön visszajelzést kap, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5, Közreműködők igénybevétele

A Szolgáltató – kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához – más szervezetek közreműködését veszi igénybe. Az igénybe vett cégek magatartásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel szemben – annak szerződésszegése miatt – mindaddig érvényesíti jogait, amíg Önnel szemben helytállni tartozik.

A Octonull Kft. mint közreműködő cég az előfizetést érintően számlát állít ki és továbbít a vevők részére, számlakibocsátás szolgáltatás keretében.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A közreműködő szervezetek a tevékenységüket, az adatok tárolása és feldolgozása tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzik.

Közreműködő szervezet: Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-198177

Adószám: 25073364-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Online számlázó szoftver neve: Billingo

Közreműködő szervezet: Barion Payment Zrt.
Adószám: 25353192243
Cégjegyzékszám: 01 10 048552
Székhely: Budapest,1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Web cím: http://www.barion.hu 

 

6, Fizetési feltételek, díjak

Az elektronikus úton kötött szerződés az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet a megrendelést érintően.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg, a bankszámlakivonaton a Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

Az Ön termék vásárlásának illetve előfizetésének beérkezését követően egy automatikus rendszerüzenet visszajelzi a vásárlás illetve előfizetés beérkezésének tényét, illetve az fizetési és az automatikusan létrehozott regisztrációs adatokat (felhasználónév, jelszó, alapinformációk). Megrendelésének az elfogadását, és a Megrendelés visszaigazolása megnevezésű visszajelzés megküldését követően Önnek egy másik e-mail üzenetben mellékelve továbbítjuk a termékhez illetve az előfizetéshez kapcsolódó számlalevelet, melyet a Szolgáltató megbízása alapján a Octonull Kft., mint számlakibocsátó (www.billingo.hu) automatikusan elkészít, és az Ön által megadott e-mail címre megküld. A weboldalon megjelenített termék, és egyszeri és havi előfizetéses díjak bruttó díjak, áfa tartalom nélkül (ÁFA 0%), mivel a Szolgáltató alanyi adómentes.

7, Regisztráció és böngészés a weboldalon

https://miraclemotion.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető. A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges.

A regisztrációhoz szükséges űrlap felületén az Ön nevének (vezeték- és keresztnév), e-mail címének, belföldi mobiltelefon-számának, valamint számlázási adatainak megadása szükséges. A kitöltést követően kérjük, fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési irányelveket, majd kattintson az űrlap alján található gombra. A sikeres regisztrációról/termék vásárlásról/előfizetésről visszaigazoló e-mail érkezik az Ön által megadott e-mail címre.

A regisztráció véglegesítésével – a weboldal felső sávjában található „Belépés” menüpontra kattintva – Ön máris hozzáférhet saját fiókjához, a regisztráció során megadott felhasználónév segítségével. A belépéshez szükséges jelszót a rendszer automatikusan megküldi Önnek a regisztrációt követően. Saját fiókfelületén Ön megtekintheti rendeléseit, illetve itt szerkesztheti, módosíthatja jelszavát és egyéb személyes adatait is.

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó, de elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát, úgy a „Belépés” gombra kattintva a https://miraclemotion.hu/fiokom/ felületen az „Elfelejtett jelszó?” szöveges tartalomra kattintva, a webáruház rendszere küldeni fog egy linket az Ön e-mail címére, az új felhasználónév vagy jelszó készítéséhez. A linkre kattintva új felhasználónevet/jelszót generálhat oly módon, hogy ezen a felületen rögzíti azokat.

Regisztráció törlése

Amennyiben töröltetni szeretné regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt az sport@miraclemotion.hu címre, és az Ön regisztrációja, illetve regisztrációs adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön minden fiókadata (előzmények, rendelésadatok, versenyadatok, megszerzett kedvezmények stb.) törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a weboldalunkra, ezeket az információkat már nem lehet visszaállítani.

Regisztrált adatok módosítása

Ahhoz, hogy a korábban megadott adatait Ön módosítani tudja, először be kell jelentkeznie a felhasználónevével és jelszavával. Ezt követően, a megjelenő menüpontokra kattintva, a saját fiókjának teljes adattartalma módosítható. A módosításokat követően Önnek mindig el kell mentenie a változtatásokat, különben a módosítások elvesznek, vagy ismét rögzítenie kell az új adatokat.
Ha a rendszer nem menti el az adatait, akkor egy kötelezően kitöltendő rubrikát Ön üresen hagyott. Ilyen esetben, a hiányzó adatokat ismét rögzítse és mentse.

Belépés/kilépés, saját fiók

A regisztrációt követően Ön a webáruházba történő személyes (regisztrált) belépését a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el, amely a weboldal felső sávjában érhető el. Itt adhatja meg a már előzőleg regisztrált felhasználónevét és jelszavát.

A weboldal teljes körű használatához, Önnek be kell jelentkeznie a weboldal felső sávjában található „Belépés” menüpontban.

A sikeres belépést követően, az Ön saját fiókjában (weboldal fenti részén található, felhasználói név szerinti menüpontban) megváltoztathatja a jelszavát, illetve beállíthatja és módosíthatja személyes adatait.

Kérjük, hogy olyan e-mail címet és telefonszámot adjon meg, amit rendszeresen használ, mert minden értesítést ezekre fogunk küldeni!

Az Ön által tévesen megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Amennyiben Ön szeretne kilépni a személyes fiókjából, úgy a weboldal a menüjében található „Kijelentkezés” szöveges menüpont aktiválásával kiléphet a személyes bejelentkezésből. A saját fiók elhagyásával a webáruházban tovább folytathatja a böngészést.

A regisztráció utáni teendők

A regisztrációt követően a regisztrációkor megadott e-mail címre egy levelet küldünk.

A termékek illetve szolgáltatások igénybe vételéhez fizetés illetve előfizetés megléte szükséges. Az igénybevétel során a szükséges és esedékes havidíjat Ön vagy a Barion ismétlődő bankkártyás fizetés szolgáltatásával fizeti meg.

Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködésre nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.
Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy a Barion Payment Zrt. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bankkártya adatokat nem a Barion Payment Zrt., hanem kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.
Figyelem(!): a bankkártya adatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártya adatokhoz sem a Kereskedő, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ön minden fizetésről visszaigazoló emailt kap.

Webáruház visszajelzése előfizetés esetén

Az elküldött (véglegesített) előfizetést követően a webáruház informatikai rendszere egy automatikus e-mail levelet küld az Ön előfizetési adatairól az Ön által megjelölt e-mail címre, mely elektronikus üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését erősíti meg.

A webáruház ezen visszajelzésével még nem jön létre fogyasztói szerződés, illetve nem jön létre szerződéses kötelezettség.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a webáruház azonnali visszajelzése, úgy a rendszer nem fogadta be az előfizetését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Szolgáltató visszajelzése jelentkezés esetén

Az Ön által leadott megrendelés beérkezését követő 48 órán belül a Miracle Motion Kft., mint az előfizetési lehetőséget nyújtó Szolgáltató az Ön előfizetéséről Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű külön visszajelzést küld Önnek megrendelése elfogadásáról, továbbá a nevezési/megrendelési adatokról és a termékszállítási információkról. Ezen szolgáltatói visszajelzés Ön részéről történő hozzáférésével létrejön Ön és a Szolgáltató között a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség, melynek szerződéses feltételeit a webáruházban közzétett – letölthető és kinyomtatható – jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Amennyiben – a megrendelése beérkezését követő 72 órán belül – nem érkezne meg Önhöz a Szolgáltató visszajelzése, úgy a fogyasztói szerződés (szerződéses kötelezettség) nem jön létre. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Az Ön előfizetési összegének beérkezése után a Szolgáltató regisztrálja Önt az előfizetők között.


8, Fogyasztói jogérvényesítés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megvásárolt terméket érintően Önnek lehetősége van – a törvényi keretek között – a szavatossági és elállási jogaival élni. Ezen jogok érvényesítéséről, valamint a panaszkezelés rendjéről és az esetleges jogviták rendezési lehetőségeiről a 10-14. pontokban rögzített, adott tárgykörben tájékozódhat.

 

9, Adatbeviteli hibák javítása

Az előfizetési folyamat vagy termék vásárlás lezárása előtt Ön minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba az url címtől balra található (Ugrás az előző oldalra) nyíl segítségével, majd javítani tudja az esetlegesen tévesen bevitt adatokat.

Ezt követően, a vásárlói és szállítási adatok megadása során az esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás adatokból eredő teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 

10, Ár feltüntetése, díjak

A webáruházban az előfizetési díjként feltüntetett árak forintban (Ft) értendő bruttó árak, amelyek a Szolgáltató alanyi adómentessége miatt ÁFA-t nem tartalmaznak. Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

Fizetendő díjak

A bruttó termék díjak és előfizetési díjak a webáruház honlapján, illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetésre kerültek. Az Ön által ténylegesen fizetendő termékek díjáról illetve teljes szolgáltatási díjról előzetesen, még a megrendelés megkezdése, illetve véglegesítése előtt tájékozódhat.

A webáruházban történő vásárlást érintően, a termékek illetve az előfizetésen kívül egyéb fizetendő szolgáltatói költséggel nem kell számolnia.

Ön a webáruház https://miraclemotion.hu/, https://miraclemotion.hu/privat-teremhasznalat/, https://miraclemotion.hu/maganedzes/, https://miraclemotion.hu/versenyrefelkeszules/, és https://miraclemotion.hu/vsf-club/ termékoldal felületen egyértelműen és könnyen azonosíthatóan tájékozódhat a megvételre kínált termék áráról illetve szolgáltatás fizetendő előfizetési díjáról.

Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj

A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült, általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel Önnek.

(Ez a bekezdés nem vonatkozik a banki átutalás esetében Ön által fizetendő tranzakciós díjra.)

Amennyiben privát teremhasználatot foglal/vásárol, Ön az ÁSZF elfogadásával automatikusan elfogadja az alább olvasható  – és a VSF SE – privát teremhasználati házirendjének alábbi szabályait.

 1. Felelősségek
  Teljes felelősséget vállalsz azért, hogy kizárólag teljesen egészséges állapotban edzel a teremben. A termet saját felelősségedre használod (Segélyhívás:112). A házirend elfogadásával elfogadod, hogy a terem használata során a teremben okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozol.
 2. Megérkezés
  Kérjük, ahogy megérkeztél a kabátodat és utcai cipődet az előtérben hagyni szíveskedj, a terem tisztasága megőrzése és az otthoni kényelem fenntartása céljából.
  Mielőtt bármit elkezdenél, kérjük alaposan moss kezet, így biztosítod saját és mások egészségének a védelmét.
 3. Teremhasználat
  A privát teremhasználat során kizárólag Te egyedül tartózkodhatsz a teremben.
  Kizárólag csak a lefoglalt időpontban tartózkodhatsz a teremben, ahol  55 perc áll rendelkezésedre az edzéshez és utána még pontosan 15 perc a rudak letörléséhez és fertőtlenítéséhez, az átöltözéshez és a terem elhagyásához. Az időtartamok pontos betartása jelenleg – figyelemmel a pandémiás helyzetre –  egészségügyi szempontból kiemelkedően  fontos, így hozzájárulsz ahhoz, hogy az utánad következővel ne létesíts személyes kontaktot, ami a saját és a másik sportoló egészségvédelmének szempontjából is nagyon fontos.

A privát teremhasználat során az alábbi helységek állnak rendelkezésedre, előtér, fogadótér, öltöző, fürdőszoba, külön WC és maga a nagy ajtós” rudas terem, melyben 4 rúd található. Minden más helység használata nem megengedett. Kérjük ennek betartását. Köszönjük!

A teremhasználat során álló,- és mozgókép rögzítése illetve hangfelvétel rögzítése szigorúan tilos!

Kérjük a rudakat és az egyéb sport felszereléseket rendeltetésüknek megfelelően használd.
A 4 rúdból 3 rudat fixen tartunk és egy rudat forgóra állítunk, így akár párhuzamosan is tudsz edzeni rajtuk és neked így semmit nem kell állítani. Kérjük használat után minden rudat törölj át, amit használtál. Távolítsd el a magnéziát és kérjük fújd le a speciális fertőtlenítőszerrel, melyet biztosítunk számodra a teremben.

Biztosítunk a teremben fitnesz szőnyeget és a rúd köré biztonsági szőnyeget. Kérjük ezen szőnyegeket is fertőtlenítsd használat utána. Köszönjük!

A teremben oldalt a tartódobozban találod a magnéziát, a rúdtisztító sprayt és a fertőtlenítő szert. Kérjük használat után ugyanide tedd majd vissza őket. Köszönjük.
Fontos, amennyiben más eszközöket is használsz például SMR henger vagy fitnesz szőnyeg, kérjük, azokat is fertőtlenítsd le használat után. Köszönjük!

Takarítás és fertőtlenítés

A terem takarításáról és fertőtlenítéséről hetente mi többször gondoskodunk, hogy a legnagyobb higiéniában edzhess. Külön megköszönjük, ha a rendre Te is ügyelsz, és gyakorlás végén mindent visszapakolsz a helyére.Kérjük, hogy mindennemű hulladékot a szemetesekben helyezz el. Ha bármilyen tisztasági problémát észlelnél, kérjük, jelezd felénk emailben (sport@miraclemotion.hu)

Az öltözőben vagy az edzőteremben bárhol elhelyezett személyes tárgyakért a Sportegyesület felelősséget nem vállal, ezért kérjük, hogy ott tartózkodásod alatt értékeidre ügyelj és vidd magaddal.

Áram/világítás és ablakok

Kérjük távozásod előtt a Hifi-t kapcsold ki és a villanyokat is kapcsold le.
Amennyiben a gyakorlás alatt kinyitottad az ablakokat, kérjük, az edzés végeztével minden ablakot becsukni szíveskedj. Köszönjük!

18 év alatti személyek írásos (email) szülői engedéllyel használhatják a termet. A szülői engedélyt, melyet szüleid megfogalmaztak (kinek kérik az engedélyt, milyen hosszú távra, szülői elérhetőség megadása) küldjék el nekünk emailben a sport@miraclemotion.hu email címre. Köszönjük!

 1. Biztonsági irányelvek

Az edzés előtt kérünk távolíts el magadról minden ékszert, testi épséged megóvása érdekében, illetve azok a rudak felületén is kárt okozhatnak és maguk az ékszerek is sérülhetnek.
Saját érdekedben az edzést megelőző 24 órában kerüld a krémek, illetve testápolók használatát, mivel ezek csúszóssá, ezáltal kevésbé tapadóssá teszik a rudakat.
Kérjük, hogy amennyiben anyajegyed, vagy olyan sebed, sérülésed van, ami a gyakorlás során érintkezhet a rúddal, azt ragaszd le, elkerülve ezzel a további felületi sérülések kialakulását.
A helység és annak használója biztonsága érdekében az előteret, a fogadóteret és edzőtermeket (kivétel: fürdőt, WC és öltözőt) bekameráztuk.

A házirend elfogadásával egyöntetűen elfogadod, hogy a Vertical Spin & Fitness Sportegyesület által biztosított privát teremhasználatot kizárólag saját felelősségre és egészségesen veszed csak igénybe.

 1. Ajánlott viselet

Az edzésekhez ajánlott viselet a rövidnadrág, testhez álló felső/atléta/top. A téli időszakban és speciális edzésekhez pedig a melegítő, leggings, zokni és a térdvédő.
Javasolt még magaddal hozni egy kisebb törölközőt, a neked legmegfelelőbb tapadást elősegítő szert, és kulacsot. Vizet mi biztosítunk!

 1. VSF Club – az online csoda – “ spin with us”

A VSF Clubhoz való csatlakozással lehetőséged nyílik arra, hogy ott legyünk veled online a teremben és utat mutassunk a videótár segítségével az edzésedhez. Így nem hagyunk magadra, még ha a teremben kizárólag csak Te tartózkodsz.
A VSF Club 4 csomagot is kínál Neked, hogy ki tudd választani a Neked leginkább megfelelőt.
További információért kattints a www.miraclemotion.hu oldalra.

 1. Elérhetőség / Kapcsolattartás

Ha elakadnál valamiben, vagy kérdésed merül fel kérjük írj nekünk emailt a sport@miraclemotion.hu email címre.

A terem foglalásakor egy forródrótos elérhetőséget is kapsz, így telefonon is elérsz minket, mikor a teremet használod.

Weboldal: www.miraclemotion.hu
Facebook: www.facebook.com/vsfse
Email: sport@miraclemotion.hu

 

Téves árrögzítés

Amennyiben a Szolgáltató a webáruházban az előfizetés díját vagy a termék árát tévesen rögzíti, és Ön a téves áron véglegesíti a megrendelését, illetve ezen megrendelésről Ön elektronikus automatizált rendszerüzenetet is kap, még nem jön létre a távollévők között a szerződés, illetve szerződéses kötelezettség.

(A szerződés nem az automatikus rendszerüzenet, vagyis nem az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezésével, hanem a Szolgáltató részéről történő előfizetési megrendelés szolgáltatói visszajelzésével jön létre).

A Szolgáltató a téves árrögzítés észrevételét követően – még az előfizetés megrendelés visszajelzését megelőzően – értesíti Önt a hibás áron történő előfizetésről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. Amennyiben Ön ezt elfogadja, úgy a Szolgáltató az Ön valós áron történő előfizetését visszaigazolja, mellyel létrejön a szerződés.

Nem kért értékesítés

A Szolgáltató nem követelhet Öntől ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. Az Ön nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 

11, Panaszkezelés rendje

A Miracle Motion Kft., mint Szolgáltató/Vállalkozás személyes ügyfél szolgálatot nem tart fenn.

Ön a Vállalkozás kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban (e-mail/postai levél útján) vagy szóban telefonon keresztül.

Ön a Vállalkozásnak – illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek – a szolgáltatás vagy az áru Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni Önnek (jelenleg a Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem működtet);
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával (pl. zoom-on) közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni Önnek.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt Önnel közölni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Ön nevét, lakcímét;
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
 • az Ön panaszának részletes leírását;
 • az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét;
 • a Vállalkozás nyilatkozatát az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az Ön és a Vállalkozás közötti telefonon történő kapcsolattartás nem emelt díjas szolgáltatással működik. 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Vállalkozás 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél vagy e-mail útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

12, Vitarendezési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a Vállalkozással nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén Ön személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél, a 14. pontban rögzített elérhetőségeken és eljárási rend szerint.

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére, a 14. pontban foglaltak szerint.

 

13, Fogyasztói jogok érvényesítése

Elállási jog érvényesítése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási joga csak magánszemélynek/egyénnek van. Ennek alapján elállási jog nem illet meg céget/szervezetet (azaz azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is), aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Ennek megfelelően Ön, mint magánszemély vásárló – a termék megrendelése esetében – jogosult 14 napon belül, indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben nem egyedi szöveggel ellátott sportterméket vásárol.

Az indoklás nélküli elállási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállás visszamenőlegesen szünteti meg a szerződést.

Elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, az Ön kérése alapján egyedi szöveggel ellátott sportruházati termék megvásárlása esetén, Önt nem illeti meg a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.

A szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, Ön szintén nem gyakorolhatja a 14 napos indoklás nélküli elállási/felmondási jogát a sporteseményre történő jelentkezés vonatkozásában, mivel a sportesemény teljesítési határideje minden esetben előre meghatározott.

(Azonban hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.)

Elállási határidő

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta

Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre:

Postacím: 9023 Győr, Corvin utca 5/A. A. lépcsőház. fszt.1.

E-mail: 

Ön az elállási/felmondási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki, és juttassa vissza hozzánk!)

Címzett:

 

……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek vagy szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/szolgáltatás megnevezése)

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

 

Elállás módja

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembevételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

 • Elállás joghatásai

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése

Magánszemély vásárló a kellékszavatossági, valamint a termékszavatossági jogait érvényesítheti a termék vásárlást érintően.

Nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági jogait érvényesítheti a megvásárolt terméket érintően.

 • Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó fő szabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

 • Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 • Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai szerint. A kellékszavatossági jog a magánszemély, valamint a nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint magánszemély vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem magánszemély (pl. cég, egyéb szervezet) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön, mint magánszemély vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártóval/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
 • a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén)

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) igényt érvényesíthet.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.

A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:

 • az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;
 • az eladott termék megnevezése, vételára;
 • a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;
 • a hiba bejelentésének időpontja;
 • a hiba leírása;
 • szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;
 • a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
 • amennyiben a Vállalkozás a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;
 • továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 • a fogyasztó neve és címe;
 • a termék azonosításához szükséges adatok;
 • a termék átvételének időpontja;
 • továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Társaság  10 000 Ft eladási ár feletti sporteszközök vonatkozásában jótállásra köteles.

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu

mbonyar@pbkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

mariann.matyus@bkmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon (itt: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado&caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi), ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

 Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;
 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 20 33, Fax: 06 (1) 488 21 86

 A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett hibás teljesítésből eredő szavatossági igényét illetve követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő egyrészt a jelen szerződésből származó – a termék online értékesítésével kapcsolatos – szolgáltatás nyújtása, teljesítése és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az Ön személyes adatait. Másrészt a Szolgáltató a hírlevél küldés érdekében, a webáruház használatához technikailag szükséges, valamint a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel.

Ennek alapján, a webáruház látogatása és használata során:

 • egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs, a megrendeléshez/ versenynevezéshez, a hírlevél küldéshez, a megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, a szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), a hálózati forgalom adatokat, továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a Miracle Motion Kft.,
 • másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan.

A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon üzemelteti az online értékesítés során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesen kezelt adatokat bármely eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Önnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Az eltérő célból kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az Ön személyes adatai – melyet a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez vagy ahhoz kacsolódóan kezel – törlésre kerülnek, ha az adott adatkezelési cél megszűnik, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

A törvényben előírt kötelező előzetes tájékoztatáson felül – az adatkezelés ideje alatt – Ön bármikor jogosult megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel Önről, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatainak a kezelését is. A Szolgáltató, mint Adatkezelő köteles az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelést érintő további részletes információt – a webáruház honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatkezelési tájékoztató nyújt.

16, Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

17, Szerzői jogok

A webáruház felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A webáruház oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A webáruháznak termékei szellemi alkotásoknak minősülnek, így azok szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. Ezért ezen termékekre csak és kizárólagosan felhasználási jogot lehet szerezni. A felhasználási jog kizárólagos, és csak Ön által gyakorolható. Az Ön részére adott felhasználási jog nem jogosítja Önt arra, hogy e jogot másra átruházza, illetve azt másnak átengedje.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

18. Érvénytelenség jogkövetkezményei

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része esetleg jogilag nem hatályos vagy nem teljes körű tartalommal bír, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre az érintett – nem hatályos vagy nem teljes tartalommal bíró – részére kell alkalmazni.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

 

19. Jogi háttér

Szerződést érintő főbb jogszabályok, rendeletek

 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.06.01.

Érvényes: visszavonásig